உலாவரும் கனாக்கள் கண்ணிலே-12

SAROJINI

Author
Author
SM Exclusive Author
#51
எப்படியெல்லாம் மாட்டி இருக்கேன் பார்த்தீங்களா.... :cautious::sleep:
cause and effect :love:
 

srinavee

Author
Author
SM Exclusive Author
#52
இந்த effect அப்படியே உங்களுக்கு திரும்பும் கொஞ்சம் நான் கொளுத்தி போட்டா... அப்போ நானும் இதையே சொல்லி என்னோட பிஞ்சு மனச தேத்திக்குவேன்:D:p
 

SAROJINI

Author
Author
SM Exclusive Author
#53
இந்த effect அப்படியே உங்களுக்கு திரும்பும் கொஞ்சம் நான் கொளுத்தி போட்டா... அப்போ நானும் இதையே சொல்லி என்னோட பிஞ்சு மனச தேத்திக்குவேன்:D:p
வாழ்த்துகள் டியர் :love:(y)
 

SAROJINI

Author
Author
SM Exclusive Author
#55
#56
அர்ச்சனா மாதிரியான பெண்கள் நம்ம வீட்டிற்கு வந்தால் ரொம்ப பயமா இருக்கு. பாவம் அமர் எப்படிதான் அவளை சமாளித்து நல்வழிபடுத்தி வாழப்போறானோ.
 

SAROJINI

Author
Author
SM Exclusive Author
#58
அர்ச்சனா மாதிரியான பெண்கள் நம்ம வீட்டிற்கு வந்தால் ரொம்ப பயமா இருக்கு. பாவம் அமர் எப்படிதான் அவளை சமாளித்து நல்வழிபடுத்தி வாழப்போறானோ.
:love:(y)
 

SAROJINI

Author
Author
SM Exclusive Author
#59

Sponsored

Latest Episodes

Advertisements

Latest updates

Top