எனது மகள்களுக்காய்

#14
பிறந்ததிலிருந்து
நட்பை அறிந்ததில்லை ..
துரோகம் அறிந்தபின்
நட்பிற்காய் ஏங்குகிறேன் ...
ஆறுதலாய் தோள் சாய்க்க
எவரும் இல்லை ...
ஆயினும் ,,
வாழ்வேன் ....
என் தோள் சாயும்
எனது மகள்களுக்காய் ...!!-தோஷி(யமுனா)

எனது முதல் 200😂 வரி கதையின் கவிதை ....😝😝😝
👌👌👌👍👍👍👏👏👏
 
#16
பிறந்ததிலிருந்து
நட்பை அறிந்ததில்லை ..
துரோகம் அறிந்தபின்
நட்பிற்காய் ஏங்குகிறேன் ...
ஆறுதலாய் தோள் சாய்க்க
எவரும் இல்லை ...
ஆயினும் ,,
வாழ்வேன் ....
என் தோள் சாயும்
எனது மகள்களுக்காய் ...!!-தோஷி(யமுனா)

எனது முதல் 200😂 வரி கதையின் கவிதை ....😝😝😝
👌👌👌👌👌😍😍😍😍😍😍😍😍
 

Sponsored

Advertisements

Top