ஏனோ (கவிதை)

RajiPrema

Author
Author
SM Exclusive Author
#1
நினைக்காமல் இருக்கவும் இயலவில்லை..
நினைத்து என் விழிகளை நனைத்திடவும் விரும்பவில்லை...
ஆனால் காயம்பட்ட மனதோ பேதையாய் உன் நினைவுகளை மட்டும் என் விழிகளில் நிறுத்திவிட்டு என்னை கொல்லாமல் கொல்வதேனோ...
 

shanthinidoss

SM Exclusive
Author
SM Exclusive Author
#7
நினைக்காமல் இருக்கவும் இயலவில்லை..
நினைத்து என் விழிகளை நனைத்திடவும் விரும்பவில்லை...
ஆனால் காயம்பட்ட மனதோ பேதையாய் உன் நினைவுகளை மட்டும் என் விழிகளில் நிறுத்திவிட்டு என்னை கொல்லாமல் கொல்வதேனோ...
:love::love: superrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
 

Sponsored

Latest Episodes

Advertisements

Latest updates

Top