கனலை விழுங்கும் இரும்பு

Buvi

SM Exclusive
Author
SM Exclusive Author
#1
கனலை விழுங்கும் இரும்பு

கவிதையான காதல். எப்படியென்றால் மழை காலத்தில், மாலை நேரத்து ரயில் பயணம் போல. இதமான தென்றலோடு, முகத்தில் தெறிக்கும் சிறு தூறல் போல. வேறெதுவும் எனக்கு தோன்றவில்லை. கவிதை..!.
 

Kathambari

Author
Author
SM Exclusive Author
#2
கனலை விழுங்கும் இரும்பு

கவிதையான காதல். எப்படியென்றால் மழை காலத்தில், மாலை நேரத்து ரயில் பயணம் போல. இதமான தென்றலோடு, முகத்தில் தெறிக்கும் சிறு தூறல் போல. வேறெதுவும் எனக்கு தோன்றவில்லை. கவிதை..!.
மிக்க நன்றி :)
 

Sponsored

Advertisements

Top