சரணம்

Yuvakarthika

Author
Author
SM Exclusive Author
#6
🙄🙄🙄🙄 என்ன தம்பி இது?
எப்பவும் எதிலும் நேர்மறையாக சிந்தனைகள் எழுத முயற்சி பண்ணலாம்.

காதல் தோல்வியும் ஒருவித சுகானுபவமே, அதையும் சற்று கூறுங்கள்.

எந்த விஷயத்திற்கும் மரணம் மட்டுமே தீர்வாகாது. இது காதலுக்கும் பொருந்தும்.
 
#10
🙄🙄🙄🙄 என்ன தம்பி இது?
எப்பவும் எதிலும் நேர்மறையாக சிந்தனைகள் எழுத முயற்சி பண்ணலாம்.

காதல் தோல்வியும் ஒருவித சுகானுபவமே, அதையும் சற்று கூறுங்கள்.

எந்த விஷயத்திற்கும் மரணம் மட்டுமே தீர்வாகாது. இது காதலுக்கும் பொருந்தும்.
👍👍👍👍👍👍👍
 

Sponsored

Advertisements

Top