சரோஜினி தேவியின் 'நிலவை கொண்டு வா' - முழு நாவல்

SAROJINI

Author
Author
SM Exclusive Author
#12
#13
Beautiful story. ரகுநந்தனும் அவன் வாழ்வின் நிலவாகிய சந்திரவதனியும் அழகு.எதிர்பாராத ட்விஸ்ட் ஆக இவர்கள் திருமணம் அருமை . வதனியின் மைன்ட் வாய்ஸ் கவுன்டர்கள் அசத்தல். மேலும் சுந்தரமுடையான் ஊரின் எழில் வர்ணனையும், ஆதிரெத்தினேஸ்வரம் கோவில் தல வரலாறு போன்ற தகவல்களும் சிறப்பு. 'நிலவை கொண்டு வா' நிலவின் ஒளியாய், அருமையான கதையாய் அழகு.
 

SAROJINI

Author
Author
SM Exclusive Author
#14
Beautiful story. ரகுநந்தனும் அவன் வாழ்வின் நிலவாகிய சந்திரவதனியும் அழகு.எதிர்பாராத ட்விஸ்ட் ஆக இவர்கள் திருமணம் அருமை . வதனியின் மைன்ட் வாய்ஸ் கவுன்டர்கள் அசத்தல். மேலும் சுந்தரமுடையான் ஊரின் எழில் வர்ணனையும், ஆதிரெத்தினேஸ்வரம் கோவில் தல வரலாறு போன்ற தகவல்களும் சிறப்பு. 'நிலவை கொண்டு வா' நிலவின் ஒளியாய், அருமையான கதையாய் அழகு.
தங்களின் கருத்துகள் எனக்கு மகிழ்ச்சியையும், உத்வேகத்தையும் தந்தது, திவ்யா, நன்றி
 

Advertisements

Latest updates

Top