யாரை நிந்திக்க ??

Thoshi

Author
Author
#14
அருமையான கருத்து என்பதை விட அவர்கள் அனுபவிக்கும் வலிகளே என்று இந்தகவிதையே சொல்லும் அழுத்தமான வரிகள் வாழ்த்துக்கள் யமுனா:love::love:(y)(y)
😍😍😍😍
 

SAROJINI

Author
Author
SM Exclusive Author
#17
அருமையான கவிதை தோஷி.. சமூகத்தின் ஒரு பாவப்பட்ட பிறவி இவங்க.. 😐😐😐
உண்மை அதுவல்ல, ஆண் பெண் இருவரை விட தேக, மன வலிமை மிகுந்தவர்கள் அவர்கள். தன்னை மீறினால் தான் நிந்திக்கப்படுவோம் என்பதை உணர்ந்து இச்சமுதாயம் செய்த சதி அது.
 

Sponsored

Latest Episodes

Advertisements

Top